Home; Wijntaxaties, voor professionele waardetaxaties van wijn

U heeft een taxatie nodig? Kijk dan eerst of taxateur echt vakbekwaam is.
U wil uw flessen wijn of whisky laten taxeren? Op internet zijn er veel bedrijven die claimen over erkende, onafhankelijke, deskundige en ervaren taxateurs te beschikken, die zelfs bevoegd zouden zijn. Maar is dat echt zo? Door wie worden zij erkend? Hoe onafhankelijk zijn ze? Ze bieden soms zelfs gratis taxaties aan in hun zoektocht om goedkoop aan handel te komen. Waarop is hun deskundig gebaseerd? Wat betekent ‘Bevoegd’? Dit zegt ook niets meer dan dat de klant hun toestemming heeft gegeven een handeling te mogen verrichten.

Het kaf van het koren scheiden.
Controleer altijd eerst of degene die zich taxateur noemt, ook daadwerkelijk gekwalificeerd is:
Iedere erkende of beëdigde WijnTaxateur staat als zodanig ingeschreven in een Register zoals dat van de Nederlandse Vereniging van Agenten, Makelaars en Taxateurs in Wijn en Gedistilleerd of het College Register Wijntaxateurs en/of is gecertificeerd als Taxateur.
Een professionele Registertaxateur hoort als zodanig te staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zal aangesloten zijn bij een branche vereniging zoals de Federatie Taxateurs Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken  of het Verenigd Register van Taxateurs
LET OP: Als de persoon in kwestie hier niet vindbaar is, dan is er waarschijnlijk sprake van een zelfbenoemd expert, de titel taxateur is immers niet wettelijk beschermd. Aan een taxatie die niet door een Registerexpert is opgesteld, kunnen geen rechten worden ontleend. Heel vervelend is dat als men na een geleden schade ook nog een daarachter moet komen.

Andes is gecertificeerd & Register Taxateur in wijn en gedistilleerd. lees meer over zijn kwalificaties:

Wijntaxaties is in 2009 opgericht met als doel de juiste waarde vast te stellen van partijen wijn en gedistilleerd, voor:
a)    Verzekeraars en Verzekeringnemers:
       Taxatie, expertise en contra-expertise bij schade of diefstal voor bedrijven en particulieren;
b)    Particulieren: 
       Vooraf opgestelde deskundigenrapporten van drankcollecties, erfrechtelijke zaken, aan- en verkoopadvies bij veilingen;
c)    Banken en overige Financiële Instellingen:
       Taxatie drankinventaris bij financieringen of bedrijfsovername en faillissementen;
d)    FIOD, Justitie, Rechtbanken overige Overheidsinstellingen: 
       Taxatie en contra-expertise bij confiscatie- en fraudezaken;
e)    Notarissen:
       Taxatie bij successie- en erfrechtelijke zaken;
f)    Advocaten en Curatoren:
      Taxaties horeca- winkelinboedel, faillissementen, echtscheidingsconvenanten, contra-expertise;
g)    Veilinghuizen, Taxateurs:
       Taxaties voor collegae Taxateurs;
h)    Dranken detail- en groothandel.
       Taxatie drankenvoorraden bij bedrijfsovernames
       Taxatie en organoleptische analyse bij geschillen of afwijkingen in kwaliteit

Het indemniteitsbeginsel
In art. 7:960 BW is vastgelegd, dat alleen wanneer vooraf door een deskundige de waarde is vastgesteld, het indemniteitsbeginsel buiten beschouwing wordt gelaten. Bij waardebepaling van wijn of whisky dient dit een RegisterTaxateur te zijn, gediplomeerd op het vakgebied Wijn en Gedistilleerde dranken. Een taxatie door een Register Taxateur is onomkeerbaar volgens jurisprudentie van de Hoge Raad. Alleen zijn deskundigenoordeel is bindend en is volledig betrouwbaar. Indien verzekerde geen officieel Taxatierapport kan overleggen, is de verzekeraar niet verplicht de geclaimde schade te vergoeden en zeker nooit meer dan het aankoopbedrag. Geschillen hierover kunnen leiden tot een kostbare arbitrageprocedure waarbij alsnog om contra-expertise zal worden gevraagd. Ook hiervoor wordt alleen de Registertaxateur door de Rechtbank erkend. De kosten van een officiële taxatie wegen niet op tegen het verlies door een erg lage uitkering vanwege het indemniteitsbeginsel en onkosten in een mogelijke rechtsgang.