Bureau

Wijntaxaties dankt zijn succes aan de volgende ingrediënten: 

Het College van Register Wijn Taxateurs & Makelaars heeft een zware vakbekwaamheidtest ontwikkeld, bestaande uit de onderdelen:

 • Blindproeverij met wijnen met mogelijke afwijkingen.
 • Juridische kennis die voor het doen van taxaties en de uitoefening van de makelaardij is vereist.
 • De oplossing van casus-posities inzake taxatie en makelen.
 • Het opmaken van taxatierapporten.

Ron Andes MV heeft de zware vakbekwaamheidtest van het College van Wijntaxateurs met positief gevolg heeft afgelegd en hij mag zich Register Wijn Taxateur & Makelaar noemen. Met deze titel is hij gegarandeerd vakbekwaam en is zijn oordeel wettelijk bindend.

Andes is "Skocert" gecertificeerd, wat de hoogst mogelijke erkenning inhoudt. Hobéon SKO is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) conform de ISO-17024 norm. Hierdoor is "Wijntaxaties" volledig bevoegd om taxaties uit te voeren voor financiële instellingen.

Competenties

"MAGISTER DIXIT"; In art. 7:960 BW is vastgelegd, dat alleen wanneer vooraf door een deskundige (Register Wijntaxateur) de waarde is vastgesteld, het indemniteitsbeginsel buiten beschouwing wordt gelaten. Een taxatie door een Register Taxateur is onomkeerbaar volgens jurisprudentie van de Hoge Raad. Het deskundigenoordeel is bindend en zijn taxatie is voor 100% betrouwbaar.

 • Uitzonderlijke wijnkennis en proefvaardigheid (Magister Vini SDEN-5, het hoogste In Nederland officieel erkende professionele wijndiploma en Register Vinoloog van de Wijnacademie SDEN-4) en idem kennis van Gedistilleerde dranken (Liquorist SDEN-4)
 • Uitstekende kennis van de markt
 • Vereiste juridische kennis voor het doen van taxaties en de uitoefening van de makelaardij in roerende zaken.
 • Bedreven in het systematisch vastleggen van taxatierapporten
 • Zeer goede beheersing van de Nederlandse, Engelse, Franse en Italiaanse taal
 • Kennis van het vakjargon
 • Als Makelaar goed op de hoogste van actuele vraag- en aanbodprijzenvan wijn en gedistilleerd
 • Als Makelaar groot referentiekader voor het onderscheiden van kwaliteit in wijn en gedistilleerd
 • Integer en van onbesproken gedrag

 Netwerk
    • Directeur Flying Wine Buyer "Sourcing and Broking" www.flyingwinebuyer.nl
    • Voorzitter Wijnacademie (www.wijnacademie.nl)
    • Lid College van Register Wijn Taxateurs en Makelaars www.rwtm.nl
    • Lid Nederlandse Vereniging van Agenten www.va-branche.nl
    • Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken www.federatie-tmv.nl
    • Verbond van Nederlandse Tussenpersonen www.vnt.nl
    • Voorzitter Koninklijke SlijtersUnie www.slijtersunie.nl
    • Voorzitter Vereniging Magister Vini www.magistervini.com
    • Meron BCL BV, onafhankelijk gecertificeerd laboratorium www.meron.nl

Ervaring

 • Ruim 30 jaar ervaring in de internationale wijnhandel
 • Ruime ervaring in het beoordelen van fustmonsters en tanksamples
 • Ervaring met het opkopen van privé wijnkelders
 • Gewend geheel zelfstandig te werken