Links

Betrokken organisaties / Brancheverenigingen:

 • Directeur Flying Wine Buyer "Sourcing and Broking"  www.flyingwinebuyer.nl 
 • Lid College van Register Wijn Taxateurs en Makelaars www.rwtm.nl
 • Lid Nederlandse Vereniging van Agenten www.va-branche.nl
 • Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken www.federatie-tmv.nl
 • Verbond van Nederlandse Tussenpersonen www.vnt.nl
 • Voorzitter Vereniging Magister Vini  www.magistervini.com
 • Lid examencommissie Magister Vini
 • Voorzitter Koninklijke SlijtersUnie www.slijtersunie.nl
 • Bestuurslid Productschap Dranken www.productschapdranken.nl
 • Bestuurslid Commisie Slijters van het PD
 • Bestuurslid Commissie Gedistilleerd van het PD
 • sub commissie Alcohol en Maatschappij
 • sub commissie Fiscale zaken
 • subcommissie Communicatie
 • lid vaste commissie ex artikel 30 van de CAO
 • Bestuurslid Productschap Wijn http://wijn.nl/?grp=1
 • Lid commissie Marktonderzoek
 • Lid van de stuurgroep WIC (Wijn Informatie Centrum) www.wijninfo.nl
 • Lid Vestigingscommissie van de Koninklijke Vereniging MKB Nederland
 • Lid Sectorraad Detailhandel van de Koninklijke Vereniging MKB Nederland
 • Partner van CK media promotions, PR adviesbureau www.ckmp.nl

Internationale contacten:

Veilinghuizen:

Verzekeringsmaatschappijen: