Werkwijze

 

WHISKYTAXATIES

Andes verschaft als gecertificeerde Register Wijntaxateur duidelijkheid over de werkelijke waarde van wijn en gedistilleerde dranken voor verzamelaars en instellingen. Denk hierbij aan inboedelverzekeringen, erfrechtelijke zaken, fraudezaken, bedrijfsovername, faillissementen, inbeslagname e.d.  Andes is Register Taxateur en zijn deskundigenoordeel is bindend.

WIJNTAXATIES:
Wie een betrouwbare waardebepaling nodig heeft over zijn wijnvoorraad of whisky-collectie, neemt een Register Taxateur* in de hand. Als het wijn en/of gedistilleerd betreft, geeft ‘Wijntaxatiesduidelijkheid over de werkelijke waarde, waarbij elk stuk apart wordt beoordeeld want iedere fles is uniek en wij weten wat het verschil maakt.

‘Magister dixit’
Wijntaxaties is opgericht in 2010 door Magister Vini Ron Andes. Verzekeraars en justitie erkennen zijn oordeel (‘magister dixit’ - the master has spoken) en nemen dit een-op-een over. 

Het deskundigenoordeel
De Register Taxateur is volledig bevoegd taxaties uit te voeren voor verzekeraars en particuliere verzekeringsnemers m.b.t. inboedel, financiële instellingen bij bedrijfsovername en faillissementen, overheidsinstellingen/justitie bij confiscatie- en fraudezaken, notariële successie- en erfrechtelijke zaken. Bij alcoholische dranken dient dit een Register Taxateur te zijn die gespecialiseerd is in wijn en gedistilleerd. Als deze Register Taxateur bovendien in het bezit is van een geldige persoonscertificering is, is dat een extra garantie dat de persoon in kwestie ook op de hoogte is van de laatste marktontwikkelingen en actuele wetgeving. Gediplomeerde Taxateurs kunnen zich als Register Taxateur® onderscheiden van de zelf benoemde experts, die aan wijn en overige dranken vaak slecht onderbouwde waardes toekennen uit ondeskundigheid of uit financieel eigenbelang. De term taxateur is niet wettelijk beschermd en iedereen kan zichzelf voor taxateur uitgeven, zonder daarvoor enig bewijs van deskundigheid te hoeven overleggen. Alleen een Registerexpert is in staat een deskundig en voor alle betrokkenen acceptabel Salomonsoordeel te vellen. Dit wordt het deskundigenoordeel genoemd.

Werkwijze
Nadat het werkelijk doel van de taxatie bepaald is, kan de taxatiewaarde worden vastgesteld. Wij maken onderscheid tussen: Executiewaarde, Vervangingswaarde, Publieke vrijwillige verkoopwaarde (Veilingwaarde exc. kosten), Liquidatiewaarde, Marktwaarde (actuele waarde). Daarnaast worden gebruikt: Nieuwwaarde, Dagwaarde, Waarde in het economisch verkeer, Successiewaarde, Waarde bij onderlinge verdeling-boedelscheiding, Onderhandse verkoopwaarde en Going concern-waarde. Daarnaast stellen wij als Expertiseur schadewaarderingen vast.

We onderzoeken nauwlettend de conditie van de wijnen. Het niveau, de capsule en het label vertellen veel over hoe de flessen bewaard zijn geweest. Ook worden de flessen gecontroleerd op echtheid, omdat er helaas ook veel vervalsingen circuleren.
Regelmatig moeten flessen aan een organoleptische test worden onderworpen om te kunnen vaststellen of ze schade hebben geleden. Slechts een enkele proever is in staat deze analyse, die een verplicht onderdeel is van het examen Register Taxateur, deskundig uit te voeren.

        Voordelen
-     Gratis advies van een gerespecteerde wijntaxateur met ruim 30 jaar ervaring,    
         - die
kennis heeft van de markt, prijzen en waarde definities
         - ingangen heeft bij diverse veilinghuizen en handelaren
         - over een uitzonderlijk proefvermogen beschikt om de kwaliteit organoleptisch te
            beoordelen
         - goede ingangen heeft bij veilinghuizen en handelaren
         - kennis heeft van de wettelijke kaders
-       Klant krijgt direct inzicht in de werkelijke waarde.
-       Ons deskundigenoordeel is betrouwbaar en bindend.
-       Bij vooraf opgesteld deskundigenrapport wordt het indemniteitsbeginsel buiten
        beschouwing wordt gelaten.

*Let erop dat wanneer u een taxateur in de hand neemt, dat dit een Register Taxateur is die net als bij andere registerberoepen kan aantonen dat zijn actuele kennis en vaardigheden op peil zijn. Hiervoor moet hij beschikken over een geldige persoonscertificering, aangesloten zijn bij een branchevereniging en als zodanig ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Andes is gecertificeerd Register Taxateur in wijn en gedistilleerd. lees meer over zijn kwalificaties:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze favoriten Glenglassaugh Dalmore Selene 58 Balvenie 50 Year Old 1912 Dalmore 62 Single Highland Malt Scotch Matheson 1942  Glenfiddich 1937 Macallan 1926 Springbank 50 Year Old 1919 Glenfiddich Janet Sheed Roberts Reserve 1955 Yamazaki 50  Macallan 64 Year Old in Lalique Cire Perdue 1946 Macallan “M” Macallan Valerio Adami Isabella Islay Macallan Valerio Adami Springbank 1919 Karuizawa Ardbeg Highland Park silent stills MACPHAIL'S 44 LAPHROAIG 14 jaar 1970 Black BOWMORE 1964 Valentino Zagatti Collection Banff Ben Wyvis Brora Caperdonich Coleburn Convalmore Dallas Dhu Glen Albyn Glencraig Glen Flagler / Killyloch Glen Keith Glenlochy Glen Mhor Glenugie Glenury Royal Hillside / Glenesk Imperial Inverleven   Kinclaith Ladyburn Littlemill Lochside Millburn Mosstowie North Port / Brechin Pittyvaich Port Ellen  Rosebank St. Magdalene / Linlithgow single malt cask strenght longrow ABERDEEN DISTILLERS MCGIBBON – PROVENANCE MCPHAILS COLLECTION Flora & Fauna Gordon & McPhail - PRIVATE COLLECTION reserve G. & M. CONNOISSEURS CHOISE IAN MACLEOD - CHIEFTAIN'S MACARTHUR & CO - OLD MASTERS MACKILLOPS CHOISE MURRAY MCDAVID – MISSION PEERLESS RARE MALTS COLLECTION SCOTT'S SELECTION SIGN. COLOUR SIGN. NATURAL COLOUR SIGNATORY UNCHILLED FILTERED COLLECTION SIGN. VINTAGE LONG COOPERS CHOISE THE ULTIMATE COLLECTION HART Brothers CHIEFTAIN BERRY BROTHERS GORDON & MCPHAIL CONNOISSEURS CHOISE OMC travel series