Werkwijze

Communicatie:

 • Met opdrachtgever wordt vooraf de strategie afgestemd hoe casus dient te worden benaderd 
 • Communicatie in direct overleg met verantwoordelijke binnen de organisatie
 • Vastleggen van het doel van taxatie
 • Beschrijving maken van het getaxeerde of van de opdracht
 • Waardebegrip vaststellen, bepalen en motiveren

Taxatie onderzoek:

 • Inventarisatie van de opdracht
 • Registratie van situatie ter plaatse
 • Monstername bij reclamaties over kwaliteit
 • Proeftechnische analysering van eventuele afwijkingen
 • In kaart brengen van problemen
 • Registratie volgens vaste normen
 • Controle van aangeleverde gegevens
 • Verslaglegging van alle contactmomenten

Rapportage:

 • Evaluatie constateringen
 • Waardering bepalen en mogelijke oplossing aandragen
 • Eindrapportage opstellen met onderbouwing van waardering

 Makelaardij in wijn en overige alcoholhoudende dranken:

 • Vraag en aanbod via de gebruikelijke netwerken communiceren
 • Namens producenten inschrijven op tenders van Internationale monopolies en luchtvaartmaatschappijen
 • Gerichte zoekopdrachten verzorgen voor importeurs