Taxaties en Makelaardij

Introductie:

Bij het taxeren van wijn, bier en gedistilleerd worden verschillende waardebegrippen gehanteerd. Afhankelijk van verschillende factoren, hanteren wij; vervangingswaarde, nieuwwaarde, dagwaarde, economische waarde, onderhandse verkoopwaarde, publieke vrijwillige verkoopwaarde (veilingwaarde), liquidatiewaarde en executiewaarde.

Ron Andes beschikt over de vereiste vakkennis, ervaring, juridische kennis, integriteit en over een zeer goed analytisch proefvermogen. Hierdoor is hij in staat een deskundig en voor alle betrokkenen acceptabel Salomonsoordeel te vellen. Alleen een gecertificeerd Register Taxateur heeft de volledige bevoegdheid te taxeren voor financiële instellingen en overheidsinstellingen en zijn advies is bindend.

Waardetaxaties verzekeringsmaatschappijen:

 • Taxatierapporten
 • Waardering van schade bij transport of overslag
 • Waardering van schade bij verkeerde opslag
 • Waardering van schade bij wijn met depot, kleur-,  geur- of smaakafwijking c.q. fouten
 • Waardering van schade bij faillissementen

Taxaties i.o.v overheid, douane, justitie:

 • Taxaties inzake erfrechtelijke zaken
 • Taxaties inzake belastingrecht
 • Taxaties bij fraudezaken
 • Taxaties bij juridische conflicten
 • Taxaties van inbeslag genomen dranken en partijen

Taxaties voor de wijnhandel:

 • Waardetaxaties voorraden bij liquidatie, overname en faillissementen
 • Kwaliteitsbepaling voorrraden en assortimentsvoorstellen

Particuliere taxaties:

 • Taxatie van voorraden (wijnkelder) t.b.v. waardebepaling verzekeringspremie
 • Waardering van schade bij particulieren
 • Taxaties inzake erfrechtelijke zaken
 • Taxaties van oude wijn

Veilingen:

 • Waardetaxaties
 • Advies bij het kopen en verkopen op veilingen

Makelen in wijn en dranken:

 • Inkoop en verkoop bemiddeling tussen importeur en producent (www.flyingwinebuyer.nl)
 • Inkoopbemiddeling 'En Primeur'
 • Sourcing; zoekopdrachten van importeurs (tenders) naar specifieke producten
 • Zoekopdrachten van particulieren naar collectors' items en investeringsobjecten
 • Broking, In opdracht van wijnproducenten naar een geschikte importeur zoeken
 • Broking, in opdracht van derden, partijen drank aanbieden in en buiten Nederland

Aantrekkelijke propositie:

 • De Register Taxateur werkt op basis van een vooraf overeen te komen uurtarief.
 • De Register Makelaar ontvangt van de verkopende partij een vergoeding op provisiebasis.
 • Alle zoekopdrachten zijn hierdoor gratis voor importeurs